RAZPIS ZA OSKRBNIKA PLANINSKE KOČE DOM NA PECI

Planinsko društvo Mežica išče oskrbniški par za oskrbovanje planinskega doma na Peci od 1. junija do konca septembra 2021.

Od kandidatov se pričakuje:

 • veščine strežbe v gostinski dejavnosti;
 • samoiniciativnost in motiviranost za dobro opravljanje dela;
 • Osebna urejenost, veder značaj in prijazen odnos do obiskovalcev;
 • vzdrževanje reda v domu in okolici;
 • gospodarno ravnanje s premoženjem;
 • dobro sodelovanje z organi planinskega društva;
 • poznavanje dela z blagajno, skrb za gotovino in vodenje evidenc ter materiala;
 • poznavanje pravilnika o higieni živiI

Oskrbnik bo poleg strežbe opravljal tudi vse druge naloge, vezane na ponudbo v planinskih kočah, kot so: prodaja planinske literature, čiščenje, pranje, skrb za ponudbo in nabavo materiala, nudenje prve pomoči, vodenje evidenc gostov . Delo je primerno za mlajši upokojenski par, samostojne podjetnike posameznike, študente in druge, ki jih tako delo veseli.

Kandidatu bo zagotovljeno:

 • dobra planinska družba,
 • zdravo in čisto okolje, planinski mir;
 • stimulativno plačilo;
 • posebna soba s sanitarijami za bivanje in prenočevanje;
 • zadovoljstvo pri opravljanju dela.

Prijave sprejemamo do 15. marca na elektronskem naslovu pdmezica@gmail.com ali na naslov: Planinsko društvo Mežica, Trg 4. aprila 4, 2392 Mežica

Podrobnejše informacije kandidati dobijo osebno na telefon 041 976 135 (Andrej Mlinar).

Prijavljeni kandidati bodo vabljeni na pogovor, izbrani kandidati pa bodo o izbiri obveščeni pisno. Prednost pri izbiri bodo imeli domačini in mlajši upokojenski pari.

1 comment

Comments are closed.

X